Zdroj: http://www.pension-idyla.cz/tipy-na-vylet/narodni-park-podyji  •  Vydáno: 26.6.2013 8:07  •  Autor: Penzion IDYLA

Národní park Podyjí

Národní park PodyjíNárodní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin.

Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.

Podyjí je jedním z nejkrásnějších míst naší vlasti, v jehož středu se nachází velké přehradní jezero právem nazývané Moravským Jadranem. Vody jezera táhnoucí se přes 30 kilometrů, jsou lemovány listnatými a jehličnatými lesy, historickými památkami vytvářející přímo pohádková, idylická zákoutí, lákající k výletům v každém ročním období.

K tomu ještě patří bývalé louky a pastviny v krásných, v letním období sluncem prozářených zátokách. To vše učinilo z Vranovské přehrady významnou turistickou oblast, navštěvovanou tisíci návštěvníky, kteří sem každoročně přijíždějí strávit dovolenou.
Národní park Podyjí se rozkládá mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Leží při hranici ČR s Rakouskem. Tuto hranici tvoří převážně řeka Dyje. Na jejím pravém břehu se nachází rakouský National Park Thayatal, na levém břehu NP Podyjí. Vznik národního parku se datuje k 1.7.1991.

Video