Kategorie: Tipy na výlet

Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova

Zřícenina hradu Nový Hrádek u LukovaPrvními historicky doloženými majiteli tohoto území byli premonstráti z kláštera Louka ve Znojmě, kteří ho v roce 1358 směnili s moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. Ten zde - na nejužším místě skalnaté šíje, asi 80 metrů nad hladinou Dyje postavil dnešní tzv. dolní hrad, a to jako opevněné sídlo plášťového typu využívané k příležitostným loveckým pobytům. Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího lucemburské- ho hradu z 14. století s dvojitým, do sebe vloženým prstencem oválných hradeb, pozdějším předhradím a opevněným suchým příkopem.

Součástí prohlídky je dále mladší trojpodlažní hrad převážně z 15. století s mo- hutnou třičtvrtěválcovou věží, skalními místnostmi a miniaturním nádvoří.

Pobyt návštěvníků vrcholí pohledem z vyhlídky do hlubokého dyjského kaňonu Národního parku Podyjí s údolními nivami a spletitě meandrující řekou, která tu z české i rakouské strany obtéká dvě impozantní, hustě zalesněné a proti sobě vybíhající skalnaté ostrožny.

Organizace prohlídek

  • Návštěvníci musí na prohlídku čekat před vstupem do hradu, kde je na zvlášt- ním panelu informace o době jejího zahájení. V jedné skupině může být nejvýše 20 osob. Prohlídka trvá asi 50 minut.
  • Po skončení prohlídky je nezbytné, aby její účastníci vyšli ven před hlavní brá- nu a opustili nádvoří zříceniny!
  • Kromě standardní prohlídky nabízíme - pokud to umožní aktuální provozní situace - diferencovaný výklad zaměřený pouze na přírodní prostředí místa.
  • Prohlídka je možná pouze s průvodcem, volný vstup do vnitřního areálu hradu není možný, protože ohrožuje unikátní přírodní prostředí první zóny národního parku, ale i historickou architekturu a bezpečnost a zdraví osob.

Příjezd a parkování vozidel

  • Vjezd automobilů a motocyklů na cestu vedoucí od Lukova na lokalitu Příčky a dál ke zřícenině je zakázán! Vozidla je možno volně odstavit na konci obce, a to buď na parkovišti naproti penzionu "U Hrádku", nebo vedle posledního lukovského domku před značku Zákaz vjezdu motorových vozidel. Obě parkovací plochy jsou vzdálené od zříceniny cca 3,1 km a nejsou hlídané.
  • Parkovat je dále možno u silnice z Podmolí do Lukova vedle bunkru mezi- válečného opevnění - poblíž infiormační tabule na začátku odbočující polní cesty k Novému Hrádku (cca 2,9 km). Ani tato odstavná plocha není hlídaná.
  • Zdravotně handicapovaní motoristé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a jejichž vozidlo je řádně označeno, mohou zajet až na kraj lesa - na nehlídanou odstavnou plochu u lokality Příčky (cca 2 km od zříceniny).
  • V obci Podmolí mohou návštěvníci odstavit automobil přímo na návsi nebo u rozcestníku turistického značení, popřípadě u podmolského rybníka (poblíž stylové sezonní restaurace). Vzdálenost od hradu je cca 4 km.

NA VŠECH PŘÍJEZDOVÝCH CESTÁCH JSOU ROZMÍSTĚNY ZÁKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY A JEJICH DODRŽOVÁNÍ JE PŘÍSNĚ KONTROLOVÁNO!!

Video

print Formát pro tisk

Fotografie penzionu IDYLA

Novinky a aktuality

Dny otevřených ateliérů

v sobotu 24.9. - 10 - 17 hodin otevřen malířský ateliér pana Jiřího Ryšavého ve Vranově nad Dyjí

Svatováclavský víkend se blíží

O víkendu 23. - 25.9. Vás čeká nejen tradiční znojemský Burčákfest, ale i Svatováclavské posvícení v nedalekých Dobšicích. Pro aktuální info ohledně volné kapacity volejte 602 664 637.


Zobrazit všechny

Kontakt - rezervace ubytování

Penzion IDYLA
Zátiší 397
671 03 Vranov nad Dyjí

Mobil: +420 602 664 637

E-mail: info@pension-idyla.cz

On-line rezervace

Předpověď počasí