Kategorie: Tipy na výlet

Zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova

Zřícenina hradu Nový Hrádek u LukovaPrvními historicky doloženými majiteli tohoto území byli premonstráti z kláštera Louka ve Znojmě, kteří ho v roce 1358 směnili s moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským. Ten zde - na nejužším místě skalnaté šíje, asi 80 metrů nad hladinou Dyje postavil dnešní tzv. dolní hrad, a to jako opevněné sídlo plášťového typu využívané k příležitostným loveckým pobytům. Návštěvníci shlédnou unikátně dochovaný hradební systém staršího lucemburské- ho hradu z 14. století s dvojitým, do sebe vloženým prstencem oválných hradeb, pozdějším předhradím a opevněným suchým příkopem.

Součástí prohlídky je dále mladší trojpodlažní hrad převážně z 15. století s mo- hutnou třičtvrtěválcovou věží, skalními místnostmi a miniaturním nádvoří.

Pobyt návštěvníků vrcholí pohledem z vyhlídky do hlubokého dyjského kaňonu Národního parku Podyjí s údolními nivami a spletitě meandrující řekou, která tu z české i rakouské strany obtéká dvě impozantní, hustě zalesněné a proti sobě vybíhající skalnaté ostrožny.

Organizace prohlídek

  • Návštěvníci musí na prohlídku čekat před vstupem do hradu, kde je na zvlášt- ním panelu informace o době jejího zahájení. V jedné skupině může být nejvýše 20 osob. Prohlídka trvá asi 50 minut.
  • Po skončení prohlídky je nezbytné, aby její účastníci vyšli ven před hlavní brá- nu a opustili nádvoří zříceniny!
  • Kromě standardní prohlídky nabízíme - pokud to umožní aktuální provozní situace - diferencovaný výklad zaměřený pouze na přírodní prostředí místa.
  • Prohlídka je možná pouze s průvodcem, volný vstup do vnitřního areálu hradu není možný, protože ohrožuje unikátní přírodní prostředí první zóny národního parku, ale i historickou architekturu a bezpečnost a zdraví osob.

Příjezd a parkování vozidel

  • Vjezd automobilů a motocyklů na cestu vedoucí od Lukova na lokalitu Příčky a dál ke zřícenině je zakázán! Vozidla je možno volně odstavit na konci obce, a to buď na parkovišti naproti penzionu "U Hrádku", nebo vedle posledního lukovského domku před značku Zákaz vjezdu motorových vozidel. Obě parkovací plochy jsou vzdálené od zříceniny cca 3,1 km a nejsou hlídané.
  • Parkovat je dále možno u silnice z Podmolí do Lukova vedle bunkru mezi- válečného opevnění - poblíž infiormační tabule na začátku odbočující polní cesty k Novému Hrádku (cca 2,9 km). Ani tato odstavná plocha není hlídaná.
  • Zdravotně handicapovaní motoristé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a jejichž vozidlo je řádně označeno, mohou zajet až na kraj lesa - na nehlídanou odstavnou plochu u lokality Příčky (cca 2 km od zříceniny).
  • V obci Podmolí mohou návštěvníci odstavit automobil přímo na návsi nebo u rozcestníku turistického značení, popřípadě u podmolského rybníka (poblíž stylové sezonní restaurace). Vzdálenost od hradu je cca 4 km.

NA VŠECH PŘÍJEZDOVÝCH CESTÁCH JSOU ROZMÍSTĚNY ZÁKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY A JEJICH DODRŽOVÁNÍ JE PŘÍSNĚ KONTROLOVÁNO!!

Video

print Formát pro tisk

Fotografie penzionu IDYLA

Novinky a aktuality

Cykloturisté na Vranovsku mohou využít cyklobus, lodní dopravu i vlak

Cykloturisté na Vranovsku mohou využít cyklobus, lodní dopravu i vlakI v jubilejní 80. rekreační sezóně je pro cykloturisty na Vranovsku a v oblasti NP Podyjí připraveno více možností dopravy s jízdními koly. Již tradičně je oblíbená zelená linka cyklobusu se zastávkami u NP Podyjí a vlakem s přepravou kol se cyklisté mohou dostat až do nejbližší železniční stanice Šumná. Cykloturisté však mohou využít i lodní dopravu po Vranovské přehradě.

I rybáři zahájili sezónu ve Vranově nad Dyjí

I rybáři zahájili sezónu ve Vranově nad DyjíSotva proběhla o minulém víkendu na Vranovsku akce k zahájení 80. rekreační sezóny, tak 16. dubna se uskutečnilo ve Vranově nad Dyjí zahájení další sezóny, tentokrát rybářské. Na pstruhovém revíru Dyje č. 14 skončila doba hájení po dlouhé zimě se rybáři opět vypravili k vodě.


Zobrazit všechny

Kontakt - rezervace ubytování

Penzion IDYLA
Zátiší 397
671 03 Vranov nad Dyjí

Mobil: +420 602 664 637

E-mail: info@pension-idyla.cz

On-line rezervace

Předpověď počasí